Verzuimpreventie

Verzuimpreventie

Verzuimpreventie

Meet jaarlijks het emotionele welzijn van medewerkers.
Gezonde en tevreden medewerkers is het resultaat.

Myranda de Longte

In-Connection biedt doorbraak in verzuimpreventie door toepassing van de Welzijnsmonitor © (WZM, wetenschappelijk gevalideerd instrument dat de emotionele belevingswereld meet). 85% van werk gerelateerd verzuim heeft stress als oorzaak. Onderzoek wijst uit dat, naast voeding en omgevingsfactoren, de psyche een belangrijke bron is voor ontwikkeling van ziektes en lichamelijke klachten. In-Connection richt zich dan ook op de diepere oorzaak van de stress veroorzaker. Dit doen wij door middel van een kort behandelprogramma. De basis van deze unieke aanpak is in 2016 gevalideerd.

 

Wilt u weten hoeveel verzuimreductie onze aanpak u gegarandeerd oplevert en hoe wij dat doen? Of wilt u meer weten over ons onderzoek naar de relatie tussen emoties en lichamelijke en psychische klachten? Vul bijgaand contactformulier in of bel 0345 611 606.

Aanpak

Een gezonde geest, in een gezond lichaam.

Juvenalis

Voor preventie meten wij jaarlijks het emotionele welzijn van uw medewerkers door toepassing van de WZM. De WZM is een on-line’ vragenlijst met 160 vragen die in 15-20 minuten individueel beantwoord wordt. De uitslag brengt individuele en collectieve sentimenten in beeld en levert adequate stuurinformatie op. Ten eerste wordt potentieel stress gerelateerde uitval inzichtelijk. Ten tweede wordt met de scan zichtbaar welke hulp effectief is om uitval te voorkomen. Bijvoorbeeld door toepassing van individuele interventie of een cultuurprogramma.

Behoudens verzuimkosten, beperkt u tevens in de herstelkosten. Onze Health Coaches krijgen zicht op waar interventies het meest noodzakelijk en effectief zijn om uitval te voorkomen. De monitor kan per individu ingezet worden. Voor betrouwbare stuurinformatie voor het management, zet u de monitor in voor alle medewerkers binnen een team, unit, divisie of organisatie.

Meer weten over de toepassing van de Welzijnsmonitor, de voorspellende resultaten en de wetenschappelijke validatie van de monitor? Klik hier voor meer informatie, of bel 0345 611 606.