Disclaimer

Disclaimer website
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken,
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.in-connection.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten
aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel In-Connection zorgvuldigheid in acht
neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen
die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit
van de geboden informatie. In-Connection garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken
zal functioneren of vrij is van virussen. In-Connection wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de
juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze
website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van In-Connection staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De
informatie op dergelijke websites wordt door In-Connection niet continu nader beoordeeld op
juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze
website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij InConnection.
Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op
enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van In-Connection. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of
downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te
wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren
of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde
van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter binnen het arrondissement van In-Connection.