Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Expert op gebied van Arbeidsmobiliteit, Duurzame inzetbaarheid & Gezondheid

Verzuimreductie

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Elk bedrijf is zich ervan bewust dat gemotiveerde medewerkers en duurzame inzetbaarheid van medewerkers noodzaak zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is veelal gericht op vitaliteit en gezondheid, Het specialisme van In-Connection is emotionele ontwikkeling van medewerkers. Hiermee zijn we de veelal nog ontbrekende schakel in de keten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. We ontwikkelen zelfregie, passie, talent, gedrag, gezondheid en prestatieverbetering. En dat doen we snel!

 • Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
 • Duurzame inzetbaarheid medewerkers
 • Stress op werk

Onze innovatieve aanpak toont binnen een week duurzaam resultaat en is verrijkend voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Wij trainen niet op vaardigheid, richten ons niet op processen maar ontwikkelen medewerkers in hun persoonlijkheid. Hierdoor is er direct een andere beleving van bijvoorbeeld stress op het werk. Medewerkers gaan weer bijdragen vanuit hun talent en ze zijn zich bewust van hun drijfveren. Productiviteit, creativiteit en verbinding zijn voorbeelden van resultaten.

Onze werkwijze

 • Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
 • Prestatieverbetering

Wij begeleiden onze deelnemers in emotionele ontwikkeling. Het effect is vele malen groter, snelleren duurzamer dan trainen op vaardigheid.Resultaten van onze programma’s zijn prestatieverbetering, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, ontwikkeling van passie, verzuimreductie en verzuimpreventie.Binnen één week heeft u zichtbaar resultaat.

Unieke monitoring van de emotionele sentimenten is het vertrekpunt van een driedaagse training. Hiervoor maken we gebruik van innovatie. Vragen op hoog abstractieniveau geven inzicht in welke emotionele belevingen de medewerker weerhouden van verdere ontwikkeling, gezondheid of prestatieverbetering. Hiervoor hanteren we de in 2016 gevalideerde Welzijnsmonitor van PK2. De monitor is voor vier bouwstenen van duurzaam welzijn gevalideerd door de Universiteit van Tilburg:

 • Coping strategieën
 • Intrinsieke/extrinsieke motivatie
 • Mate van bewustzijn
 • Het voorspellen burn-out en ziekteverzuim

Deze bouwstenen zijn belangrijke pijlers voor een duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Stuurinformatie voor uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid

1. brengt de mate van autonomie en zelfregie van medewerkers in beeld.
2. monitort welke medewerkers beter of minder goed in staat zijn om een transformatie van de organisatie te volgen en duurzaam inzetbaar zijn.
3. geeft aan per medewerker, afdeling of gehele organisatie wat de belangrijkste knelpunten zijn die het meegaan met de organisatieverandering in de weg staan. Dit bevordert prestatieverbetering en duurzame inzetbaarheid.
4. geeft inzicht welke leidinggevenden op dit moment in staat zijn de autonomie en zelfsturing te stimuleren.
5. meet de kans op burn-out en potentieel ziekteverzuim.
6. geeft inzicht en advies over een effectieve aanpak om de zelfsturing en autonomie te versterken.
7. meet na de interventie of de verwachte ontwikkeling is bereikt.

Onze resultaten zijn meet- en zichtbaar met resultaatgarantie. Geen contracten met kleine letters maar simpel en eenvoudig. We komen na wat we afspreken. En anders geven wij u uw geld terug.

Resultaat gegarandeerd

 • Stress op werk
 • Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Wij werken op basis van onze kernwaarden aandacht, betrokkenheid, resultaat, integriteit en vernieuwing. Hanteert of start u beleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Of vermoedt u dat medewerkers stress op werk ervaren? De werkomgeving is niet of deels te veranderen. De beleving van de medewerker wel. In een consult van 2 uur geven wij door middel van een business case aan wat uw te behalen resultaten zijn voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en, indien van toepassing, arbeidsmobiliteit (outplacement) en verzuimreductie. De business case helpt u in verdere concretisering van uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Wanneer u besluit tot uitvoering van de business case in samenwerking met In-Connection, dan is onze samenwerking op basis van no cure no pay. U mag rekenen op onze aandacht en betrokkenheid, op onze integriteit en vernieuwende aanpak. Dit brengt ons in gezamenlijkheid naar het afgesproken resultaat.

Onze workshops

Voor de volgende workshops kunt u bij In-Connection terecht:

Ja, ik wil een duurzaam inzetbaarheidsbeleid invoeren

Bel bij interesse naar 0345 611 606 of vul het contactformulier in. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Contact opnemen