Ervaringen

Lonneke was werkzaam bij Achmea, werkt nu bij Mamaloes.

Situatie: Lonneke voldeed niet aan nieuw gestelde opleidingseisen.
Onder begeleiding van In-Connection ontwikkelde Lonneke zich voor een toekomst buiten Achmea. Ze werkte aan haar onzekerheid en ontdekken wat ze nu echt leuk vindt. Haar zelfvertrouwen heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zij heeft de regie weer zelf in handen waardoor ze tot daadkracht komt, rust voelt en geluk ervaart. Binnen 3 maanden vond Lonneke een nieuwe baan.

Resultaat: Arbeidsmobiliteit

Medewerker van Achmea.
Situatie: Aanhoudend verzuim en onder behandeling van de bedrijfsarts.

Hij ervaarde onrust en vermoeidheid. Veel van zijn persoonlijke kwaliteiten stelde hij in zichzelf ter discussie. In-Connection begeleidde de medewerker in zijn persoonlijke ontwikkeling met als resultaat herstel binnen een maand en talentontwikkeling.

Resultaat: Herstel programma en Duurzame inzetbaarheid

Medewerker van een organisatie in de bedrijfsgezondheidszorg.
Situatie: Medewerker neigt uit te vallen met een burn-out.

Hij ervaart onzekerheid over zijn kunnen, blijft malen in zijn hoofd over de hoeveelheid werk en lastige dossiers. Direct na de training is hij zich bewust van zijn gedrag, wat de mogelijke oorzaken zijn en heeft hij rust in zijn hoofd. Binnen 2 maanden is de conclusie dat de werkomgeving niet passend is. Hij is in staat om in de actie te komen en nog 2 maanden verder heeft hij een nieuwe baan gevonden in een werkomgeving die goed aansluit op zijn persoonlijkheid.

Resultaat: Verzuimpreventie en Arbeidsmobiliteit