ONDERZOEK

Onderzoek

In-Connection richt zich samen met Blessinc (www.blessinc.nl) op onderzoek met als doel aantonen welke (onbewuste) emoties bij de patiënt een rol spelen en of deze emoties in relatie staan met de klacht of ziekte.

De in september 2013 overleden neurowetenschapper Candace Pert verrichtte onderzoek naar het effect van onze emoties op ons lichaam op celniveau. (Voor dit onderzoek werd ze in 2005 genomineerd voor de Nobelprijs.) Zij beschrijft in haar boek ‘Molecules of Emotion’ hoe een niet-opgelost trauma en negatieve emoties fysiek worden opgeslagen op celniveau in de vorm van eiwitstructuren. Deze eiwitstructuren blokkeren bepaalde celreceptoren in de celmembraan waardoor de communicatie met andere cellen vermindert en ook de celstofwisseling negatief wordt beïnvloed. Deze verminderde communicatie en celstofwisseling wordt doorgegeven aan de volgende celgeneratie.
Door de opgeslagen herinneringen worden de cellen als het ware op de ‘niet actief’ stand gezet. Na verloop van tijd, vaak jaren nadat de stressvolle gebeurtenis plaats vond, merk je dit in de vorm van emotionele en fysieke ziektes.

Dr Pert stelde vast dat het denken, het verstand (mind) niet is beperkt tot ons hoofd, maar dat mind een constante stroom van informatie is tussen cellen, organen en systemen in het hele lichaam. In het hart zijn zenuwcellen gevonden die informatie opslaan, bewerken en vertalen naar activiteiten, net zoals de hersenen dat doen. Het verschil tussen denken en lichaam valt hiermee weg. Het lichaam is het denken en denken (verstand) is het lichaam.

Een groep zeer kleine eiwitten, neuropeptiden, zijn de boodschappers die onze emoties overbrengen. Neuropeptiden worden in het gehele lichaam aangetroffen, vooral in het zenuwstelsel. Ze bereiken alle cellen met informatie gevoed door onder andere emoties en functioneren als één lichaam omvattend netwerk.

Emoties beïnvloeden dus het hele lichaam-verstand systeem (body-mind). Alle delen van het lichaam-verstand staan in verbinding met elkaar en communiceren met elkaar.
Ziektes, blessures en lichamelijke klachten zijn dus niet een passief, maar een onbewust actief proces: ze wordt voortdurend gerecreëerd. De cellen krijgen niet de gelegenheid om volledig te herstellen bij vernieuwing, ondanks behandelingen voor herstel of genezing.

Wanneer wij onze gesteldheid kunnen veranderen door emotioneel te ontwikkelen, stopt de ziekmakende informatiestroom en kan het lichaam zich herstellen.