Verzuimexpert inschakelen

Expert op gebied van Arbeidsmobiliteit, Duurzame inzetbaarheid & Gezondheid

Verzuimreductie

Verzuimexpert inschakelen

Hanteert u een beleid voor gezonde medewerkers? Uw organisatie dient alle kosten tot een absoluut minimum te reduceren? Heeft u interesse voor een vervolgstap aangaande verzuimreductie? In-Connection is uw verzuimexpert.

Een verzuimexpert inschakelen van In-Connection realiseert dit. In-Connection draagt zichtbaar en meetbaar bij aan uw gezonde organisatie en verdere kostenreductie. Gegarandeerd zijn er mogelijkheden voor verdere verzuimreductie. Het komt veel voor dat niet exact de juiste diagnose gesteld kan worden en/of dat behandelingen niet het gewenste resultaat hebben. Aanhoudende of terugkomende klachten en langdurig herstel zijn de gevolgen. Het RIVM voorziet een forse stijging van het aantal mensen met chronische pijnklachten en ziektes. 85% van werkgerelateerd verzuim is inmiddels psychisch van aard. In-Connection hanteert op basis van deze nieuwe feiten een andere invalshoek voor verzuimreductie. Een verzuimexpert inschakelen van In-Connection brengt gegarandeerd resultaat.

Wat doet In-Connection?

Wetenschappelijk onderzoek laat een relatie zien tussen emoties en klachten en ziektes. Door de oorzaak van ziektes en klachten inzichtelijk te maken, kan gerichter de behandelwijze bepaald worden. Emotionele ontwikkeling maakt daar deel van uit. In-Connection is expert in emotionele ontwikkeling met als resultaat versneld herstel van ziekte en/of klachten en duurzaam herstel.
Wij brengen wetenschappelijke geneeswijze, complementaire geneeskunde, voedingsadvies, beweegadvies, mindfulness en emotionele ontwikkeling samen in een behandelplan. Een gerichtere bepaling van behandelingen en de prioritering van behandeling resulterenin verdere optimalisatie van verzuimreductie.

Hoe werkt het?

In-Connection hanteert een innovatieve aanpak waarbij een scan van de emoties en een spiermeting van de ruggenwervels de basis vormen voor versneld en duurzaam herstel. De uitslagen geven inzicht in de diepere oorzaak van het verzuim, welke behandelingen direct effect hebben en welke volgorde van behandeling het meest effectief is. Het resultaat is duurzaam en versneld herstel.

Een scan van de emoties maken we met de Welzijnsmonitor (WZM). De WZM meet de individuele sentimenten en de fase van ontwikkeling van onze emoties. Hiermee overstijgt de WZM huidige tests en modellen en is daarmee innovatief. De monitor is een web-based vragenlijst. De tijdsduur voor het invullen beslaat 20-30 minuten en de vragen kunnen op elk gewenste plek en elk moment ingevuld worden.

De Welzijnsmonitor brengt inzicht in:

  • Voorspelbaarheid eventuele uitval
  • Persoonlijke stresspatronen
  • Aard van verzuim
  • Werkdruksignalering
  • Groeipotentieel in gedrag
  • Talent en groeipotentieel onder invloed van omgeving

De WZM geeft aan of uitval op korte termijn te verwachten is en welke interventie noodzakelijk is om uitval te voorkomen. Een eenvoudig te hanteren instrument dat uw medewerkers en dus uw organisatie gezondheid en werkgeluk oplevert.</>

Onze aanpak combineert wetenschappelijke zorg, alternatieve zorg, voeding, beweegadvies, mindfulness en persoonlijke ontwikkeling. De health coaches van In-Connection houden regie op uitvoering van het behandelplan. Zij werken nauw samen met de medewerker, de bedrijfsarts, eventueel bedrijfsmaatschappelijk werk en de leidinggevende.

De wetenschappelijke specialisten die met ons samenwerken, hebben een vernieuwende kijk op genezing. Ons gezamenlijk doel is versneld en duurzaam herstel.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over verdere optimalisatie mogelijkheden voor verzuimreductie en verzuimpreventie? Een verzuimexpert van In-Connection bespreekt vrijblijvend uw situatie. Op basis van het gesprek inclusief verzuimdata ontvangt u een voorstel met de verdere optimalisatiemogelijkheden voor verzuimreductie en preventie. Met een garantie op het resultaat. Bel hiervoor 0345 – 611 606 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen